Nhà tuyển dụng sẽ chú ý tới điều gì trước tiên trong CV ứng viên?

Hai bản dưới đây bao gồm bản đồ về sự chuyển động mắt của các nhà tuyển dụng. phía bên phải được xem xét kỹ lưỡng hơn vì cấu trúc rõ ràng và ngắn gọn.

Theo Nghiên cứu của TheLadders, các nhà tuyển dụng sử dụng trung bình 6 giây trước khi họ có có những nhận định ban đầu về việc phù hợp hay không của ứng viên.

Nghiên cứu này sử dụng một phương pháp khoa học gọi là ‘eye tracking’ ( theo dõi hành vi của mắt) đối với 30 nhà tuyển dụng chuyên nghiệp và kiểm tra xem các chuyển động mắt của họ trong thời gian 10 tuần. Mục đích của việc làm này là ghi lại và phân tích xem họ thường chú ý đến những nội dung nào, trong thời gian bao lâu khi phải ‘tiêu hóa’ một lượng thông tin hoặc thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

d3c42d6ccac41d156db8101d2fc2ba71

Nghiên cứu phát hiện ra rằng, các nhà tuyển dụng thường nhìn vào CV của ứng viên những mục như tên, chức vụ và công ty hiện tại, ngày bắt đầu và kết thúc công việc hiện tại, chức vụ và công ty làm việc trước đây, ngày bắt đầu và kết thúc công việc trước đây, trình độ giáo dục của ứng viên.

Hai bản CV dưới đây bao gồm bản đồ về sự chuyển động mắt của các nhà tuyển dụng. CV phía bên phải được xem xét kỹ lưỡng hơn vì cấu trúc rõ ràng và ngắn gọn.

Thời gian nhà tuyển dụng đọc mỗi CV thường rất hạn chế, vì vậy hãy giúp họ dễ dàng tìm thấy những thông tin cần thiết bằng cách tạo ra một bản sơ yếu lỹ lịch rõ ràng, mạch lạc. Đừng thêm vào CV của bạn những hình ảnh khiến người đọc mất tập trung vì yếu tố thị giác có thể giảm khả năng phân tích và đưa ra quyết định của nhà tuyển dụng.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *