thương lượng lương

Thời điểm đề xuất tăng lương giúp bạn đạt được mục đích

dam-phan-luong

Trình bày với sếp những việc làm được hàng tuần, chứng minh rằng tôi xứng đáng được tăng lương và sẽ không đảm nhận thêm bất cứ công việc gì

Bí quyết thương lượng lương với nhà tuyển dụng hiện nay

4-nguyen-tac

Thay vào đó, hãy đưa ra một khoảng giới hạn nhất định để đảm bảo mức lương đưa ra không thấp hơn con số nhà tuyển dụng muốn trả và