trả lời phỏng vấn về lương

Bí quyết trả lời khi nhà tuyển dụng hỏi về lương

cattu20111215131520334_0

Nếu bạn đưa ra câu trả lời rằng: “Mức lương mà tôi kỳ vọng là 40.000-50.000 USD/năm”, đừng ngạc nhiên nếu nhà tuyển dụng đề nghị bạn làm việc với